Leerdoelen


Voor de Studiereis Gezonde School naar IJsland hebben we de volgende leerdoelen vastgesteld:

  • bijdragen aan de verdere professionalisering van de aanpak van gezondheid op school
  • kennis nemen van goede voorbeelden rond gezondheid in  het onderwijs in IJsland, met name waar het gaat om lokale samenwerking in de preventie
  • bijdragen aan inzicht in (toepasbaarheid van) bestuurlijke, beleidsmatige en inhoudelijke aspecten bij deze aanpak op basis van de IJslandse voorbeelden en ervaringen
  • netwerken, inspireren en enthousiasmeren van en door de deelnemers. 

Daarnaast adviseren we je om je eigen leerdoel vooraf te bepalen: welke vragen wil jij beantwoord zien? Zo kun je nog beter een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van je eigen expertise en van je eigen organisatie.